ประวัติบริษัท
  โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น โครงการ Kyoto ได้เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์จำหน่ายกระแสไฟฟ้า ขนาดกำลังการผลิต 9.99 เมกะวัตต์

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น โครงการ Kyoto ได้เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์จำหน่ายกระแสไฟฟ้า ขนาดกำลังการผลิต 9.99 เมกะวัตต์

11 กุมภาพันธ์ 2560   โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น โครงการ Kyoto ได้เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์จำหน่ายกระแสไฟฟ้า ขนาดกำลังการผลิต 9.99 เมกะวัตต์